Tel: 06 - 42 30 56 56
secretariaat@lijfenpsyche.nl

Vergoedingen

Welke vergoedingen er door de zorgverzekeraars voor welke zorg betaald worden is vaak voor cliënten erg onduidelijk. Vergoedingen zijn mogelijk via basispakket en aanvullende verzekering. Via het basispakket is er meestal (niet bij een fysiotherapeut) een verwijzing nodig van een huisarts. Eerst wordt wel je eigen risico opgemaakt, als dat nog niet gebeurd is.

Via de aanvullende verzekering gaat het erom of je zorgverzekeraar en de beroepsvereniging van je therapeut een contract met elkaar hebben. Als dat zo is kun je (a.h.v. je pakket) terugzien hoeveel je per sessie terugkrijgt.

Er zijn zorgverleners die werken zonder contracten met zorgverzekeraars. Om toch voor volledige vergoeding in aanmerking te komen sluit je een restitutiepolis af. Zo behoud je de vrije keuze voor je Hieronder staat wat de mogelijkheden zijn bij de verschillende disciplines.

Let op: Dit overzicht is indicatief, vraag je zorgverzekeraar om bevestiging.

Vergoedingen psycholoog

GZ-psycholoog of Psychotherapeut

Vergoed vanuit basispakket (onder voorwaarden). Verwijzing huisarts is nodig op basis van een DSM-diagnose (bijvoorbeeld: persoonlijkheidsproblematiek, depressie, angststoornis, ADHD, eetstoornis, ontwikkelingsstoornis, verslaving, impuls-regulatie, seksuele stoornis). Huisarts bepaalt hoeveel minuten er vergoed worden. Je eigen risico wordt eerst aangesproken.

Kind en jeugd psycholoog

Moet door gemeente gecontracteerd zijn. Verwijsbrief huisarts nodig. Contact opnemen met loket kind en jeugd GGZ van de eigen gemeente. Hier wordt gekeken wat de vergoedingen kunnen zijn. Zonder vergoeding kunnen kinderen rechtstreeks terecht bij een niet-gecontracteerde kind en jeugd GZ-psycholoog.

Psycholoog NIP of Psychodynamisch therapeut

Vergoed vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van je aanvullende pakket. Zorgverzekeraar moet een contract hebben met de beroepsvereniging (vaak NVPA of NFG bij psycholoog NIP en VBAG bij psychodynamisch therapeut) van de therapeut. Je hebt geen diagnose of verwijzing nodig. Ook Burn-out en aanpassingsstoornis kunnen worden vergoed. Je eigen risico wordt niet aangesproken.

Vergoedingen Diëtist

Dieet-advies door een diëtist wordt gedeeltelijk (drie behandeluren per kalenderjaar) gedekt door de basisverzekering. Meestal is een intake 45 minuten of een uur en zijn de vervolgafspraken korter. De tijd wordt bij elkaar geteld en vergoed tot er drie uur aan begeleiding is geweest. Verwijzing huisarts is nodig. Vervolgconsulten worden afhankelijk van je aanvullende pakket gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Vergoedingen fysiotherapeut

Aandoening staat op lijst chronische aandoeningen Aandoening staat niet op lijst chronische aandoeningen Eigen risico?
Jongeren tot en met 18 jaar Volledige vergoeding (na toestemming) De eerste 9 behandelingen en eventueel nog 9 vervolgbehandelingen indien het gewenste resultaat niet is bereikt Nee
Volwassenen Volledige vergoeding vanaf de 21e behandeling (na toestemming). Eerste 20 behandelingen worden door de patiënt zelf betaald en gelden per aandoening Alleen vergoeding aanvullende verzekering (zie hieronder)* Ja, alleen bij vergoeding basisverzekering (bij chronische aandoeningen)

* Bij urine-incontinentie krijgt de patiënt de eerste 9 behandelingen wel uit het basispakket vergoed

Lijst Chronische aandoeningen

Enkele aandoeningen die op de chronische lijst staan, zijn:

  • Ruggenmergaandoening
  • Multipele sclerose (MS)
  • Spierziekte
  • Whiplash
  • Frozen shoulder
  • Myasthenia gravis

Belangrijk

Let er op of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met je fysiotherapeut, anders is de kans aanwezig dat je zelf een deel van de rekening moet betalen. Een verwijsbriefje van de huisarts is niet vereist om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen. Bij een eventuele (chronische) aandoening zal er echter wel eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.

Vergoeding aanvullende verzekering

Mensen met aandoeningen of andere klachten die niet op de “lijst” staan zullen een aanvullende zorgverzekering voor fysiotherapie moeten afsluiten of de behandelingen zelf moeten betalen. De vergoedingen van oefentherapie cesar/Mensendieck vanuit een aanvullend pakket komen overeen met de vergoedingen voor fysiotherapie. Controleer
voor de zekerheid de eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar met betrekking tot de vergoeding en voorwaarden.

Belangrijk

Het is tegenwoordig niet meer nodig om een verwijsbriefje van de huisarts te vragen om naar de fysiotherapeut te gaan en voor vergoeding in aanmerking te komen. Indien de behandelend fysiotherapeut geen contract heeft met de zorgverzekeraar, is de kans groot dat de vergoeding voor de patiënt lager uitvalt. Bij een budgetnatura- of naturapolis ligt het vergoedingspercentage voor niet-gecontracteerde zorg tussen de 50 en 80 procent van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’ dat geldt voor de behandeling. Bij een restitutiepolis ligt dat percentage op 100 procent, maar ook dan kan het voorkomen dat de verzekerde/patiënt zelf iets moet bijbetalen, omdat het tarief van de therapeut hoger ligt dan het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’.

Vergoedingen coach

Counseling wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Om als cliënt in aanmerking te komen voor vergoeding, dient de counselor wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Over het algemeen geldt dat de counselor lid moet zijn van een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging, wil de client in aanmerking komen voor vergoeding. Voor counseling zijn er twee beroepsvereniging die hiervoor in aanmerking, namelijk: de ABvC (Algemene Beroespvereniging voor Counseling) en de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).

Vergoedingen Logopedist

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft dus geen aanvullende verzekering nodig. Wel wordt de logopedische behandeling bij volwassenen verrekend met uw eigen risico. Als uw logopedist een contract heeft met uw
zorgverzekeraar kunnen de behandelingen rechtstreeks worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering. U hoeft dus niet eerst zelf te betalen

Vergoedingen haptotherapeut

Haptotherapie kent twee beroepsverenigingen, namelijk de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). De cliënt heeft recht op vergoeding voor haptotherapie als er wordt voldaan aan de voorwaarden 1 of 2 hieronder:

1. De haptotherapeut is aangesloten bij de VVH. Men spreekt dan van een GZ-haptotherapeut. Dat betekent dat hij/zij voldoet aan allerlei kwaliteitseisen op het gebied van medische en psychosociale zorg, zoals een HBO/WO vooropleiding met relevante accreditaties en medische basiskennis op HBO-niveau. Verder worden er door de VVH richtlijnen gesteld aan de praktijkinrichting en zijn er gedragsregels waar alle therapeuten zich aan moeten houden.
2.De haptotherapeut is aangesloten bij de NFG. Dit is een beroepsvereniging die professionals in meerdere werkvelden ondersteunt en intensief contact heeft met zorgverzekeraars, koepelorganisaties en de politiek. De cliënt heeft een aanvullende verzekering met vergoeding voor alternatieve geneeswijzen. De zorgverzekeraar erkent verder de VVH en/of de NFG en heeft deze vereniging opgenomen in de lijst met erkende beroepsverenigingen. In dat geval is de therapeut zelf ook te vinden in de zorggids/zorgzoeker van de betreffende zorgverzekeraar. Let er op dat sommige zorgverzekeraars (namelijk de Friesland en de VGZ-groep) eisen dat de therapeut ook is geregistreerd bij een koepelorganisatie zoals het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Als de cliënt inderdaad recht heeft op vergoeding is het volgende belangrijk: Er hoeft geen wettelijk, verplicht eigen risico te worden betaald. Er is geen verwijzing van een huisarts nodig om een afspraak te maken bij een haptotherapeut. Hetzelfde geldt voor het indienen van de declaratie in het kader van de vergoeding. Hieronder een overzicht van de zorgverzekeraars die haptotherapie vergoeden vanuit een aanvullende zorgverzekering. Dit zijn tevens de zorgverzekeraars die de VVH en/of NFG erkennen. In sommige gevallen valt haptotherapie onder alternatieve beweegzorg in plaats van alternatieve/complementaire geneeswijzen. Raadpleeg de zorgverzekeraar bij twijfel over de vergoeding.

Vergoedingen osteopaat

Vergoed vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van je pakket. De osteopaat is aangesloten/geregistreerd bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging voor osteopathie. Een aantal verenigingen komen daarvoor in aanmerking, waaronder de drie meest bekende: de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF), het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Gezondheidszorgvergoedingen gelden met name voor registers. De verenigingen zijn bedoeld voor de professionals. Er is dus een scheiding om belangenverstrengeling te voorkomen. Zo hebben de NVO en het register NRO een duidelijke scheiding. VGZ, Univé, National Academic, Promovendum, Besured, ZEKUR, IZZ en IZA stellen de aanvullende voorwaarde dat de osteopaat ook is opgenomen in de zorgzoeker/zorgvinder/zorggids van de desbetreffende verzekeraar.

Vergoedingen running therapeut

Niet vergoed, tenzij de therapeut op basis van andere kwalificaties vergoed wordt of als Running therapie in een (vergoed) pakket zit met andere zorg.

Vergoedingen podotherapeut

Podotherapie wordt alleen in ernstige gevallen door de basisverzekering vergoed, namelijk bij een diabetische voet die een verhoogd tot zeer hoog risico heeft op het ontstaan van wonden (simms 1 t/m 3 kwalificatie). Soms kan de zorg uit de basisverzekering geleverd worden als ketenzorg, in samenwerking met de huisarts, zorgverleners en de zorgverzekeraar. Er hoeft dan geen eigen risico te worden betaald. In alle overige gevallen is een aanvullende zorgverzekering vereist. Ook hier geldt dat het eigen risico niet van toepassing is.

Vergoedingen acupuncturist

Acupunctuur wordt ruim gedekt vanuit de aanvullende zorg onder het kopje alternatieve/complementaire geneeswijzen. Voordat je aanspraak maakt op vergoeding, en nota’s naar de zorgverzekeraar stuurt, is het belangrijk om eerst te controleren in hoeverre jouw aanvullende pakket acupunctuur dekt. Er kunnen namelijk voorwaarden en limieten rondom de vergoeding van toepassing zijn. Zo moet de acupuncturist waar je onder behandeling gaat voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Deze worden opgelegd door beroepsverengingen binnen de acupunctuur. De volgende beroepsverenigingen worden door de meeste zorgverzekeraars erkend: Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) ZHONG, ofwel de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (NVTCG) Nederlandse Beroepsvereniging Chinese Geneeswijzen Yi (NBCG Yi)

Als een acupuncturist is aangesloten bij één of meerdere van dergelijke verenigingen, is de kans groot dat de zorgverzekeraar de behandelingen en consulten volledig of gedeeltelijk vergoed. De vergoeding van acupunctuur kan ook plaatsvinden onder de noemer natuurgeneeswijzen/natuurgeneeskunde. In dat geval komen therapeuten in aanmerking voor vergoeding als zij zijn aangesloten bij een beroepsvereniging voor natuurgeneeswijzen, zoals:

  • Nederlandse Werkgroep voor Praktizijns (NWP)
  • Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT)
  • Vereniging ter Bevordering van Alternatieve geneeswijzen (VBAG)

Let erop dat niet iedere zorgverzekeraar iedere beroepsvereniging erkent. Bij zorgverzekeraars die vallen onder de VGZ-verzekeringsgroep, namelijk: VGZ zelf, Univé, National Academic, Promovendum, Besured, ZEKUR, IZZ en IZA geldt de voorwaarde dat de acupuncturist tevens arts is, dan wel is opgenomen in de zorgvinder/zorggids/zorgzoeker van de desbetreffende verzekeraar.

Vergoedingen ergotherapeut

Vanuit de basisverzekering hebben alle verzekerden recht op vergoeding van tien uur ergotherapie per jaar. Boven deze tien uur zijn de kosten voor eigen rekening, tenzij er een aanvullende dekking is (zie hieronder). De kosten van ergotherapie vallen daarnaast onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast.

Directe Toegang Ergotherapie (DTE)

Als ergotherapeutische hulp gevraagd is, hoeft men vaak niet meer eerst naar de huisarts voor een consult en een verwijzing, maar kan er meestal direct een beroep worden gedaan op de ergotherapeut. Ment noemt dit ‘Directe Toegang Ergotherapie’ (DTE). Voorwaarde is wel dat de ergotherapeut hiervoor geschoold is en dat de zorgverzekeraar
directe toelating accepteert. Het is verstandig om hierover eerst met de ergotherapeut en zorgverzekeraar in contact te treden.

Behandeling op school (kinderen)

Sommige zorgverzekeraars staan toe dat het kind (incidenteel en onder voorwaarden) op school behandeld mag worden. Hierover kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

Als de dekking vanuit de basisverzekering niet genoeg is, bestaat er de mogelijkheid om een aanvullend ziektekostenpakket af te sluiten met dekking voor extra behandeluren ergotherapie. Let er wel op dat zorgverzekeraars voorwaarden kunnen stellen aan de vergoeding. Zo wordt ergotherapie tot 18 jaar over het algemeen beter gedekt dan ergotherapie boven 18 jaar. Verder is het belangrijk om te melden dat bij vergoeding van ergotherapie uit de aanvullende verzekering, het eigen risico niet wordt belast.