Tel: 06 - 42 30 56 56
secretariaat@lijfenpsyche.nl

Wat doet een logopedist?

De logopedist biedt preventie, zorg, training en advies aan mensen die problemen ondervinden op het gebied van:

 • Taal en spraak (bijv. bij stotteren, haperen, afasie of na een beroerte)
 • Leerproblematiek (bijv. dyslexie of dysorthografie)
 • Stemproblemen (bijv. bij zangers, toneelspelers of onderwijzers)
 • Gehoor (bijv. gehooronderzoek, advisering aanpassingen om beter te horen)
 • Slikken (bijv. bij slecht transport voeding en vocht)
 • Afwijkende mondgewoonten (habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen, duim- en
  Vingerzuigen (en spenen), foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten)
 • Problemen met de ademhaling (bijv. bij hyperventilatie, longproblemen, verkeerde spreekadem of stemproblemen)
 • Logopedische behandelgebieden kunnen die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, schoolarts, specialist, psycholoog of (kinder)fysiotherapeut.

  Werkwijze

  Preventieve logopedie of logopedisch opsporingsonderzoek is gericht op het bevorderen van de (voorwaarden voor de) normale communicatieve ontwikkeling, om stagnatie in die ontwikkeling of gerelateerde ontwikkelingsgebieden (onder andere sociaal-emotioneel, leerprestaties) te voorkomen (primaire preventieve logopedie).

  Multidisciplinair

  logopedische behandelgebieden kunnen die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, schoolarts, specialist, psycholoog of (kinder)fysiotherapeut.